Vinsrygg Maskin AS

TOTALENTREPENØR
I NORDFJORD

Tenester:

Ingen jobb for liten, ingen for stor


Boring/sprening


Vi tar på oss små og store sprengingsoppdrag for private og næring.


Mobilknusing


Vårt mobilknuseverk flytter vi rundt og tar på oss knuse oppdrag. Vi utfører grovknusing og finknusing


Graving


Vi utfører alt av arbeid innenfor graving/grunnarbeid. Typiske oppdrag er boligtomt, grøfter for vann/avløp/strøm, støttemurer osv. Vi har bred kompetense og utstyr rustet for alle typer arbeid innen graving


Natursteinmur


Vi setter opp alle typer natursteinmurer. Vi benytter helst naturstein fra vår nærområde og vi velger de riktige steinene til arbeidet, slik at resultatet blir best mulig


Levering av masse


Vi transporterer alle typer masser. Enten du skal ha masser vekk fra ditt område eller få tilkjørt masser.


Transport


Vi utfører flytting av maskiner og utstyr med maskinhenger eller krokbil.

Kontakt:


Jens Vinsrygg
Daglig leder


Mobil: 907 68 072
E-post: jens.vinsrygg@vinsryggmaskin.no


Janne Bruhn-Henriksen
Kontorleder


Mobil: 482 73 698
E-post: janne.bruhn-henriksen@vinsryggmaskin.no